انتخابات درون حزبی آمریکا، رقابت تنگاتنگ بایدن و سندرز در سه شنبه بزرگ

به گزارش وبلاگ پنجره، نتایج اولیه انتخابات درون حزبی دموکرات ها در 14 ایالت مهم آمریکا نشان می دهد که جو بایدن با کسب 47 درصد آراء و 453 موکل انتخاباتی، پیشتاز است برنی سندرز با پیشتازی در کالیفرنیا در حال نزدیک شدن به بایدن است.

انتخابات درون حزبی آمریکا، رقابت تنگاتنگ بایدن و سندرز در سه شنبه بزرگ

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ پنجره، با شمارش بیش از 50 درصد از آراء انتخابات درون حزبی دموکرات ها در 14 ایالت مهم آمریکا، جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا هم اکنون با کسب 47 درصد آراء و 450 موکل انتخاباتی در صدر نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا قرار گرفته است.

نتایج اولیه انتخابات درون حزبی آمریکا در مجموع 14 ایالت آلاباما، آرکانزاس، کالیفرنیا، کلرادو، مین، ماساچوست، مینه سوتا، کارولینای شمالی، اوکلاهما، تنسی، تگزاس، یوتا، ورمونت و ویرجینیا نشان می دهد که جو بایدن با کسب 47 درصد مجموع آراء و 453 موکل انتخاباتی در صدر نامزدهای دموکرات قرار گرفته است.

برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت با کسب 40 درصد آراء و 382 موکل انتخاباتی در جایگاه دوم قرار گرفته است و بعد از وی، مایکل بلومبرگ میلیاردر رسانه ای آمریکا با کسب 5 درصد آراء و 48 موکل انتخاباتی جایگاه سوم را به خود تخصیص داده است.

آمار و ارقام اولیه حاکی از آن است تا به امروز بایدن پیروز به پیشتازی در 10 ایالت آلاباما، آرکانزاس، مین، ماساچوست، مینه سوتا، کارولینای شمالی، اوکلاهما، تگزاس، تنسی و ویرجینیا شود. از طرف دیگر، سندرز همچنان در چهار ایالت کالیفرنیا، کلرادو، یوتاو ورمونت پیشتاز است.

آلاباما

شمارش 99 درصد از مجموع آراء انتخاباتی ایالت آلاباما با مجموع 52 موکل انتخاباتی اعلام شده است که طبق آن بایدن با کسب 63.2 درصد از آراء انتخاباتی با اختلاف بسیار زیاد و 40 موکل انتخاباتی، در جایگاه اول و سندرز با کسب 16.6 درصد و 7 موکل انتخاباتی در جایگاه دوم و بلومبرگ با کسب 11.7 درصد آراء انتخاباتی و یک موکل انتخاباتی در جایگاه سوم قرار گرفته است.

اوکلاهما و ویرجینیا

شمارش آراء در ایالات اوکلاهما و ویرجینا به سرانجام رسیده است و بایدن در ایالت اوکلاهما با کسب 39 درصد آراء و در ویرجینیا با کسب 54 درصد آراء پیروز شده است. سندرز در اوکلاهما با کسب 25 درصد و بلومبرگ با کسب 14 درصد در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفته اند. در ایالت ویرجینیا، سندرز با کسب 23 درصد آراء و الیزابت وارن با کسب 11 درصد آراء در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفته اند.

در ایالت اوکلاهما با مجموع 37 موکل انتخاباتی، بایدن با کسب 21 موکل انتخاباتی، سندرز با 13 موکل انتخاباتی و بلومبرگ با 3 موکل انتخاباتی در جایگاه اول تا سوم رقابت های انتخابات درون حزبی دموکرات ها در این ایالت قرار گرفتند.

در ایالت ویرجینیا نیز با مجموع 99 موکل انتخاباتی، بایدن پیروز به کسب 66 موکل انتخاباتی، سندرز با 31 موکل انتخاباتی و وارن با دو موکل انتخاباتی جایگاه اول تا سوم رقابت های درون حزبی دموکرات ها در این ایالت را به خود اختصاص دادند.

اوکلاهما

ویرجینیا

پیشتازی سندرز در ایالت مشخص کننده کالیفرنیا

علیرغم آنکه تا به امروز بایدن در بیشتر 14 ایالت آمریکا بیشتریت آراء را به خود اختصاص داده است، با شمارش 52 درصد از آراء انتخاباتی ایالت مهم کالیفرنیا با مجموع 415 موکل انتخاباتی، برنی سندرز با کسب 31 درصد آراء و 72 موکل انتخاباتی در این ایالت مهم پیشتاز است و بایدن با کسب 22 درصد و 21 موکل انتخاباتی و بلومبرگ با کسب 16 درصد آراء انتخاباتی و 8 موکل انتخاباتی در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفته اند. وارن نیز تا به امروز 7 موکل انتخاباتی را در این ایالت از آن خود کرده است.

رأی گیری روز گذشته به سه شنبه بزرگ معروف است که به دلیل برگزاری همزمان انتخابات در 14 ایالت به چنین نامی معروف شده است. در سه شنبه بزرگ، تکلیف یک سوم کل مجموع موکلان انتخاباتی مشخص خواهد شد. نامزدی که در نهایت به 1991 موکل انتخاباتی دست پیدا کند، می تواند نامزد نهایی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا و رقیب دونالد ترامپ شود.

کارولینای شمالی

شمارش آراء در ایالت کارولینای شمالی با مجموع 110 موکل انتخاباتی نیز به سرانجام رسیده است که بایدن در نهایت با کسب 43 درصد , 56 موکل انتخاباتی در جایگاه اول قرار گرفته است و سندرز نیز با کسب 24 درصد و 26 موکل انتخاباتی و بلومبرگ با کسب 13 درصد مجموع آراء و یک موکل انتخاباتی در جایگاههای بعدی قرار گرفته اند. وارن نیز در این ایالت دو موکل انتخاباتی کسب کرد.

آرکانزاس

با شمارش 96 درصد از آراء انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت آرکانزاس با مجموع 31 موکل انتخاباتی، بایدن با کسب 41 درصد از آراء و 16 موکل انتخاباتی در صدر نامزدهای دموکرات قرار گرفته است و سندرز با کسب 22 درصد آراء و 8 موکل انتخاباتی در جایگاه دوم و بلومبرگ با کسب 17 درصد از آراء و 4 موکل انتخاباتی در جایگاه سوم رقابت های نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا قرار گرفته است.

ورمونت

با اعلام 100 درصد از مجموع آراء انتخاباتی ایالت ورمونت با مجموع 16 موکل انتخاباتی، برنی سندرز با 51 درصد و 11 موکل انتخاباتی جایگاه نخست را به خود اختصاص داد و بایدن با کسب 22 درصد آراء و پنج موکل انتخاباتی در جایگاه دوم و وارن با کسب 13 درصد آراء در جایگاه سوم قرار گرفتند.

تنسی

با شمارش 98 درصد از مجموع آراء انتخاباتی ایالت تنسی با مجموع 64 موکل انتخاباتی، بایدن با کسب 42 درصد از مجموع آراء و 28 موکل انتخاباتی در جایگاه اول و سندرز با کسب 25 درصد از مجموع آراء و 15 موکل انتخاباتی در جایگاه دوم و بلومبرگ با کسب 16 درصد آراء و هفت موکل در جایگاه سوم قرار گرفته است. وارن نیز در این ایالت یک موکل انتخاباتی را از آن خود کرد.

مینه سوتا

با اعلام 100 درصد از نتایج آراء انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت مینه سوتا با مجموع 75 موکل انتخاباتی، بایدن با کسب 39 درصد آراء انتخاباتی و 38 موکل انتخاباتی در جایگاه نخست قرار گرفت و سندرز با کسب 30 درصد و 26 موکل انتخاباتی و وارن با کسب 15 درصد آراء انتخاباتی و 10 موکل انتخاباتی در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.

کلرادو

با اعلام نتایج 63 درصد از مجموع آراء انتخاباتی ایالت کلرادو با مجموع 67 موکل انتخاباتی، سندرز با کسب 36 درصد آراء و 20 موکل انتخاباتی در جایگاه نخست نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا قرار گرفته است و بایدن با کسب 23 درصد آراء و 9 موکل انتخاباتی در جایگاه دوم و مایکل بلومبرگ با اختلاف اندک دو درصدی و کسب 21 درصد آراء و 9 موکل انتخاباتی در جایگاه سوم قرار گرفته است.وارن نیز در این ایالت یک موکل انتخاباتی به دست آورد.

مین

با اعلام 80 درصد از نتایج انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت مین با مجموع 24 موکل انتخاباتی، بایدن با کسب 34 درصد آراء در جایگاه اول و 8 موکل انتخاباتی، سندرز با اختلاف اندک یک درصد و کسب 33 درصد آراء و 8 موکل انتخاباتی در جایگاه دوم و وارن با کسب 16 درصد آراء و دو موکل انتخاباتی در جایگاه سوم قرار گرفته است.

ماساچوست

با اعلام نتایج 91 درصد از مجموع آراء انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت ماساچوست آمریکا با مجموع 91 موکل انتخاباتی، بایدن با کسب 34 درصد آراء انتخاباتی و 34 موکل انتخاباتی در جایگاه نخست و سندرز با کسب 27 درصد و 26 موکل انتخاباتی و وارن با کسب 21 درصد از آراء انتخاباتی و 17 موکل انتخاباتی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

تگزاس

با اعلام 89 درصد از نتایج مجموع آراء انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت تگزاس با مجموع 228 موکل انتخاباتی، بایدن با کسب 33 درصد و کسب 56 موکل انتخاباتی در جایگاه نخست قرار گرفته است و سندرز با کسب 30 درصد و 50 موکل انتخاباتی و بلومبرگ با کسب 15 درصد و 4 در جایگاههای دوم و سوم نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2020 قرار گرفتند.

یوتا

با اعلام نتایج مجموع 72 درصد از مجموع آراء انتخابات درون حزبی ایالت یوتا با مجموع 29 موکل انتخاباتی، سندرز با کسب 35 درصد از آراء و 9 موکل انتخاباتی در جایگاه اول و بایدن با یک موکل انتخاباتی و بلومبرگ با اختلاف چند دهم درصدی با دو موکل انتخاباتی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.

در حال تکمیل...

منبع: خبرگزاری فارس

به "انتخابات درون حزبی آمریکا، رقابت تنگاتنگ بایدن و سندرز در سه شنبه بزرگ" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انتخابات درون حزبی آمریکا، رقابت تنگاتنگ بایدن و سندرز در سه شنبه بزرگ"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید